Hur kan jag flytta en eller flera personer från en grupp till en annan?