Redigera / Flytta / Kopiera bokning

Gå till Verksamhet > Grupper och leta fram den grupp bokningen tillhör. Klicka på aktiviteten där bokningen ligger och välj fliken Bokningar.

Här ser man alla som är bokade till aktiviteten, högst upp på sidan visas ordinarie bokningar och längst ner de som ev. står på köplats.

Se 

Verktyg (ändra status/flytta/kopiera)

Markera en eller flera bokningar genom att klicka på raden. Från listan Med markerade kan man:

  • Skapa faktura
  • Flytta/kopiera bokningen till en annan grupp i verksamhetsstrukturen.
  • Ändra status (byta från ordinarie till köplats och vice versa).
  • Radera bokning