Nyheter Kategorier
Nyheter
Senaste nytt!
Inlagd av Micke Andersson Den 13 October 2016 02:07 PM

Förbättrat!

Närvarohantering och integration idrottOnline

Ni har väl inte missat att komma igång med digital närvarohantering och integration med IdrottOnline. Närmre 20 föreningar kunde lyckosamt genomföra sin första LOK-ansökan för våren.

Dessutom: Vi har byggt specialrapporter så man kan anpassa efter sin egen kommuns regler och de första kommunerna Täby och Danderyd har officiellt godkänt KanslietOnline™ för ansökan med våra rapporter direkt från systemet.

Kolla gärna med oss och er kommun om ni kan få samma godkännande.

Närvaroregistrering/samrapportering

Det finns längre ingen begränsning i antal tillfällen man kan samrapportera. Systemet kommer föreslå när samrapportering är möjlig. Detta gäller endast tillfällen med 1st närvarande ledare och för tillfällen som startar på samma klockslag.

OBS! För er som har tillfällen för höstterminen som passerat som ska samrapporteras, ni måste gå in på dessa tillfällen för att ”koppla ihop dom” på rätt sätt.

Förbättrad integration mot IdrottOnline

Vi har gjort en rad förbättringar av integrationen mot IdrottOnline och tillfällen skickas numer löpande. Det är alltså ej länge ett krav på att först låsa tillfällen, de kommer markeras för att skickas när dom rapporterats.

Om Ni upptäcker några fel eller avvikelser i IdrottOnline, gå in på tillfället i vår närvarorapportering och spara om det, så kommer tillfället återspeglas på rätt sätt vid nästa export.

Vi har dessutom tagit fram stöd för närvarooptimering av aktivitetstillfällen i admingränssnittet.

Inställning ”Personal”

Vissa av er har haft problem med att ledarekonton inaktiverats hos IdrottOnline och därmed förlorat sina behörigheter. Vi har lagt till en inställning på Medlem > Detaljer som heter ”Personal/anställd”.

Är denna ruta ibockad kommer medlemskontot aldrig att inaktiveras hos IdrottOnline. OBS! inställningen hittar ni på Medlem > Detaljer på resp. persons medlemskonto.


Andra förbättringar!

Fem ledare

Vi stöder nu upp till 5st ledare per aktivitetsgrupp.

Senaste medlemsavgift

Det framgår nu på Medlem > Detaljer vilken den senaste erlagda medlemsavgiften är, samt huruvida den är betald eller ej.

Tvångsanmälan

Det finns nu möjlighet att ange bokningsreferens vid tvångsanmälan.


Nya funktioner!

Skapa e-postlista för anmälda till tävling

Det går nu att skapa e-postlistor baserat på anmälda till en tävling. Gå till Tävlingar > Anmälningar > Visa anmälda. Klicka på ”Skapa e-postlista” högst upp.

Avgiftsfria aktiviteter/sektionsinställning

Inställning per sektion för att medlemsavgift inte ska läggas på vid aktivitetsbokning. Gå till ”Redigera” för den sektion du vill ändra, scrolla längst ner så hittar ni en kryssruta för att aktivera spärren.

Spärr för antal bokningar under period

Möjlighet att ställa in antal tiiillåtna aktivitetsbokningar under en period inom samma sektion. Detta gör är man kan spärra möjligheten till flera bokningar även då start och slutdatum inte krockar.

Bokningskommentar obligatorisk

Inställning möjlig per sektion om bokningskommentar/fritextfält ska vara obligatoriskt vid aktivitetsbokning.

Funktionsnedsatt

En kryssruta ”Funktionsnedsatt” har lagts till på Medlem > Detaljer. Används i samband med närvarorapportering/LOK-stöd mot IdrottOnline.

Ej nyhetsbrev

Inställning på medlemskontot om medlem vill ha nyhetsbrev. Detta gäller enbart e-postutskick från admin, boknings/fakturaaviseringar och annat viktigt kommer alltid skickas oavsett inställning. Ledare som gör utskick till sina grupper kommer alltid levereras oavsett inställning.

Användare/ledarekonton

För att förenkla kommer vi framöver att slå ihop det som idag kallas för användarkonton med medlemskonton. För admin/ledare och övriga som använder systemet idag kommer det inte innebära någon direkt skillnad, förutom att ni endast kommer ha en inloggning oavsett om man är medlem, admin, ledare eller kanslist.

Som ett förberedande moment inför detta har vi tagit bort möjligheten att skapa nya användarkonton (System > Användare > Lägg till). Behöver ni lägga upp en ny användare/ledare, gå till Medlem > Lägg till för att skapa ett medlemskonto. Tryck därefter "Skapa ledarkonto" bland verktygen till höger.

Digitalt medlemskort

Möjlighet för era medlemmar att ta ut/visa upp sina medlemskort när man är inloggad på sitt konto. Läs mer under ”Kommer inom kort”.


Kommer inom kort!

Avbokning

Ny inställning för avbokningar, där man kommer kunna tillåta avbokningar fram till x dagar före kursstart samt ett klockslag.

Anläggningar

Hantering för anläggningar/platser/simhallar kommer att byggas om och ha stöd för flera ”nivåer”, så man kan välja anläggning, bassäng och bana.

Redigera aktivitetstillfällen

Förbättrad redigering av befintliga tillfällen, det kommer bl.a. gå att ändra tid för en serie tillfällen.

Aktivitetskalender

En komplett kalender för händelser/aktiviteter/tävlingar med avancerade filtrerinsfunktioner, prenumeration via egen kalender, veckoscheman etc.

Innehållshantering

  1. Alternativ för kontaktsida; avvikande mottagaradress och ämne för meddelandet (t.ex. för att ha ett eget kontaktformulär per sektion).
  2. Alternativ för verksamhet/sektion; exkludera vissa typer från att visas på menyn (ger möjlighet att t.ex. kunna dölja sommarsimskola även fast den ligger i samma typ som höstens verksamhet.

Förtursinställning

Möjlighet att ställa från/till datum per sektion för inställningen tidigare deltagande.

Digitalt medlemskort

Möjlighet att anpassa medlemskorten med egen logotyp, ett fritextsfält samt ”microloggor” från t.ex. sponsorer.

Postnummer/kommunstyrning

Möjlighet att begränsa kontoregistrering/aktivitetsbokning till en serie postnummer eller kommuntillhörigheter.

Avsändaradress per typ

Möjlighet att ställa in en avvikande avsändar/svarsadress för aktivietsbokningar inom en viss typ.

Ledarplanering och tidrapporter

I samband med ”anläggningar” tar vi även fram gränssnitt som blir ett översiktligt verktyg för verksamhetsplanering och ledarförsörjning.

Vi tar även fram möjligheten att ta ut tidrapporter för ledare baserat på närvaro som tex kan användas som underlag för lön/arvode.

ApN direktintegration

Arbete har påbörjats för en direktintegration med kommunsystemet ApN så att de som önskar slipper att använda IdrottOnlines funktion för att sända närvaro vidare till kommunen.


Övrigt

Ett antal buggar som åtgärdats bland annat

  • Sidhuvud/bildspel; det går nu att ha upp till 10 bilder i bildspelet.
  • Ekonomi/redovisning; felaktig beräkning av IB/UB kundfordringar.
  • Ekonomi/läs in betalfil; vissa filer avvisades felaktigt beroende på felaktig öresavrundning.


Kommentarer: (0)
Lägga till en kommentar
 
 
Fullständigt namn:
E-Post:
Kommentarer:
CAPTCHA Verifikation 
 
Fyll i texten du ser i bilden i textrutan nedan. Detta krävs för att förhindra automatiska registreringar och inlagor.

Help Desk Software by Kayako support.kanslietonline.se/index.php?