Medlemmar

Registerutdrag

Gå till System/inställningar och fliken Klient- och förening. Kontrollera att ni ställt in antal månader som utdrag ska anses giltiga. Glöm inte att spara. På startsidan i administrationen kommer en lista visas på ledare som leder pågående aktiviteter och som inte uppvisat utdrag, eller som har ett som håller på att gå ut. Gå in på en person och klicka på Redigera. Scrolla ner till Kontaktinformation Ledare / Personal Spara längst ner eller högst upp på sidan. För mer information kri...

Skyddad medlem/ej svensk medborgare

För att lägga till en person som saknar svenskt personnummer. Gå till Medlemmar/lägg till. Ange rätt födelsedatum och ange valfria 4 sista siffror förutom 0000. Måste vara unikt bland era personer/medlemmar. Glöm inte heller att ange nationalitet. För att en person utan svenskt personnummer ska vara LOK-berättigad måste en giltig svensk adress anges.

Sök medlem

På Medlemmar > Sök kan man göra enkla eller avancerad sök för att hitta medlemmar. Klicka på Avancerad sökning för att visa fler alternativ som t.ex. sökning på kommun, tidigare deltagande mm.

Lägg till medlem

Gå till Medlemmar > Lägg till Ange ett personnummer och övriga obligatoriska fält. Tryck Spara längst ner för att spara. Skyddad medlem/ej svenskt personnummer (eller samordningsnummer) I de fall en medlem har skyddade personuppgifter/ej giltigt svenskt personnummer eller har samordningsnummer, ange riktigt födelsedatum och valfritt kontrollnummer (OBS! kan vara vad som helst förutom 0000 och måste vara unikt bland era medlemmar). I dessa fall är det även viktigt att man anger en giltig sv...

Sök erlagda medlemsavgifter

Gå till Medlemmar > Sök och klicka på fliken Erlagda medlemsavgifter. På sidan visas nu erlagda medlemsavgifter för aktuell period. Ändra i datumfälten för att visa annan period, välj att visa enskilda medlemstyper eller betalstatus. Med knapparna under formuläret kan ni snabbt och enkelt ta ut Excelunderlag eller skapa ett e-postutskick.

Registervård

Gå till Medlemmar > Sök och välj fliken Registervård. Här visas medlemskonton som inte är kompletta, t.ex. de som har felaktigt personnummer, saknar e-postadress eller annan obligatorisk uppgift. Klicka på en deltagares namn för att komplettera uppgifter. När kontot är komplett försvinner den från listan.

Medlem har slutat

Gå till Medlemmar > Sök, leta fram medlemskontot som ska avslutas och klicka på den blåa ikonen för att komma till detaljer för kontot. På vänster sida under profilbilden och kryssrutorna för kontoaktivering etc. finns Medlem har slutat. När man bockar i rutan visas ett datum, antingen när innevarande medlemsavgiftsperiod tar slut, eller om man saknar avgift dagens datum. En som slutat får aldrig mail, förutsatt att slutat-datumet har passerat, om någon är markerad som slutat per 31/12 20...