System

Användare / Ledare

Lägg till ledarkonto För att lägga till en ny ledare måste personen först ha ett medlemskonto. Se artikel Lägg till medlem (/237555-Lägg-till-medlem). Gå därefter till Medlemmar > Sök och leta fram personen ni vil göra till ledare. Klicka på den blåa ikonen med en kikare för att komma in på detaljer för medlem. Klicka därefter på Skapa ledarekonto i den gråa rutan till höger på sidan, under Övrigt. En dialogruta visas nu med en länk till ledarkontot, där ni anger vilka behörigheter man ...

Inställningar

Här finner man systeminställningarna och sånt som rör er verksamhet, kontaktuppgifter, organisationnummer, betalkanaler (Bank/plusgiro mm,) Tänk på att ändringar slår igenom direkt när man sparar.

Användarvillkor

Här hanterar ni medlems -och användarvillkor. På vänster sida av skärmen syns aktuell/tidigare versioner av villkoren. Det framgår även vilken version som är publicerad just nu (om någon). För att göra ändringar, välj den version ni vill utgå ifrån och tryck därefter Skapa kopia under texteditorn. Ett nytt utkast kommer nu att skapas och det går bra att göra ändringar i texten. När ni är nöjda behöver man publicera villkoren, tryck på Publicera och bekräfta i dialogrutan som visas. När man p...

Statistik

På sidan System > Statistik hittar man div. statstik över medlemmar / medlemstyper och avgifter samt rörarande fakturering. Det går att se statistik per år eller per termin, och även klicka sig vidare ner på specifik verksamhetsdel. Statistiken beräknas en gång per dygn och ny data återspeglas först dagen efter.