Licenstyper fungerar ungefär på samma sätt som medlemstyper. En licenstyper styrs av och anges baserat på medlemmens ålder. Det går även att inaktivera att licenstypen ska bytas ut vid bokning.

Klicka på Lägg till i höger hörn för att lägga till en ny licenstyp. Ange ett namn och en ålder när typen ska vara giltig. OBS! åldersinställningen får inte krocka med en annan typ om rutan Ersätt vid bokning har kryssats i.

Other Articles