Lägg till

Ange ett namn och eventuell beskrivning (endast för intern referns). Här kan ni även ange om medlemstyp ska anges automatiskt vid bokning till aktivitet inom sektionen. Gör ev. konteringsinställnningar om konteringsdimensioner används hos er.

Under Exportalterantiv ställer man in huruvida aktiviteter och tillfällen (närvaro) i den här sektionen ska exporteras till IdrottOnline och/eller ApN.

Översikt

Sektioner är grundstenen i er verksamhetstruktur. En sektion innehåller typer och nivåer där alla era aktiviteter ligger. På sidan Verksamhet > Struktur > Sektioner ser man nedan översikt, där man kan redigera en sektions inställningar, t.ex. aktivera export till IdrottOnline och ApN. På fliken Ordning anger man visningsordning. Om en sektion inte går att radera (den röda knappen är inaktiverad) betyder det att sektionen är skyddad mot borttagning.