Inställningar

Här finner man systeminställningarna och sånt som rör er verksamhet, kontaktuppgifter, organisationnummer, betalkanaler (Bank/plusgiro mm,) Tänk på att ändringar slår igenom direkt när man sparar.