Lägg till

Ange ett namn samt vilken sektion typen ska tillhöra.

Beskrivning

Text som visas på verksamhetssidan.

Bokningsinformation

Text som visas på anmälningssidan.

Text i e-postavisering

Text som inkluderas i de bekräftelsemail som skickas vid aktivitetsbokning.

Faktura -och betalinställningar

Här väljer man om fakturera ska skapas automatiskt vid aktivitetsbokning. Man kan även ange antal förfallodagar för dessa fakturor.

Här anger man även betalsätt, så som e-post/pappersfaktura och/eller kortbetalning och Swish.

Kommentar/fritextfält

Den här rutan visas på sista steget vid aktivitetsbokning till aktivitet i den här sektionen. Kan användas för att t.ex. fråga om deltagares allergi och annat. Det här fältet kan göras obligatoriskt.

Aktivitetsbokning

Här kan man ställa in om köplatsfunktionen ska vara aktiverad, samt om deltagare ska kunna anmäla sig till flera ordinarie aktiviteter under samma period inom den här sektionen.

Tillåt avbokning från aktiviteter

Här göra man inställning för avbokning. Avbokning kan ställas in antal dagar före aktivitetsstart eller antal dagar efter bokningsdatum samt ett klockslag. Medlem kan avboka sig genom att logga in och fliken Aktiviteter.

Bokningar/period

Här kan man ställa in hur många ordinarie bokningar en medlem kan göra inom sektionen under samma period. Det går att ställa in tre separata perioder, t.ex.

  • Tillåt 3 ordinarie bokningar under perioden 20/2 - 25/2.
  • Tillåt 1 ordinarie bokning under perioden 26/2 - 28/2.
  • Tillåt 4 ordinarie bokning under perioden 1/3 - 5/3.

Konteringsinställningar

Här kan man göra avvikande konteringsinställning om typen ska ha annat konto/kostnadsställe än den som sektionen har.

Övrigt

Svarsadress

Alla bokningsbekräftelser inom den här typen kommer att skickas från denna adress.

Tagga medlemstyp

Här ställer man in om medlem ska taggas till en viss medlemstyp vid bokning till aktivitet i den här typen.

Befria från medlemsavgift

Om ibockad kommer ingen medlem få medlemsavgift (oavsett andra systeminställningar) vid bokning till aktivitet inom typen.

Översikt

På översikten visas alla typer i systemet. Välj sektion högst upp. Här framgår fakturainställning, betalsätt, huruvida köplatsbokning är tillåten osv. Klicka på en kolumn för att sortera efter den.

Om en typ int går att radera betyder det att den är "Skyddad för borttagning". Vill ni ta bort en sådan typ, gå in på den och bocka ur "Skydda mot borttagning" längst ner på sidan.