Bättre kontroll av inloggningsstatus

Avatar image
Aug 28, 2022
Staffan Österling wrote
I redigeringsmod för sida så visas en snabb popup att sidan sparas med jämna mellanrum. Liknande beteende sker när editorn ligger i fullskärm.

MEN. Det går alldeles utmärkt att editera och tro att arbetet sparas undan. Först när man växlar till normalläge och väljer uppdatera kommer inloggningsruta.

FÖRSLAG: Åtgärder i editorn skall med viss tidsmellanrum utlösa inloggningskontroll så att större arbete ej går till spillo.
Completed
2 votes
Vote
Reply
2 Answers
Avatar image
Aug 30, 2022
Micke agent wrote
Den här ska redan vara fixad i kommande version, om sessionen upphör medan man arbetar visas inloggningen och man kan logga in och fortsätta utan att ev. arbete som ännu inte sparats påverkas.
Avatar image
Aug 31, 2022
Staffan Österling wrote
Toppen - när kommer kommande?