Användare / Ledare

Lägg till ledarkonto

För att lägga till en ny ledare måste personen först ha ett medlemskonto. Se artikel Lägg till medlem.
Gå därefter till Medlemmar > Sök och leta fram personen ni vil göra till ledare. Klicka på den blåa ikonen med en kikare för att komma in på detaljer för medlem. Klicka därefter på Skapa ledarekonto i den gråa rutan till höger på sidan, under Övrigt.

En dialogruta visas nu med en länk till ledarkontot, där ni anger vilka behörigheter man ska ha. Därefter kan ni lägga till den nya ledaren i en eller flera aktiviteter.

Behörigheter

Gå till System > Användare > Behörigheter. Välj användargrupp högst upp.Nu visas en lista på samtliga funktioner som finns i systemet. Grön färg betyder att man har behörigheter och röd att man inte har det. Klicka på raden för att växla. Glöm inte att spara ev. ändringar.

Lägg till administratör

Gå till System > Användare > Sök och sök fram personen ni vill göra till administratör. Tryck på den blå kikaren för att komma in på kontot. Gå till fliken Administration/användargrupper och bocka i Administration. Ange därefter en primär användargrupp, vilket anger vilket typ av behörighet användaren ska ha. Administratör har som standard åtkomst till samtliga funktioner, men det går att styra själv genom att ange behörigheter (se ovan).

Ledare som endast ska närvarorapporterar behöver inte vara administratörer utan kan logga in via hemsidan samt närvaroappen.