Frågor & Svar

Nytt år/termin - Vad behöver jag tänka på?

Här följer en lathund hur man gör för att starta upp ett nytt år. Medlemsavgifter OBS! Viktigt att nya medlemsavgifter läggs upp först, annars riskerar man att nya bokningar skapas utan medlemsavgift. - Gå till Medlemmar > Avgifter > Medlemsavgifter, klicka Duplicera högst upp till höger, välj årtal och en dialogruta kommer att öppnas . - Ändra beskrivning, start och slutdatum för de nya avgifterna, klicka Slutför duplicering för att spara. Se avsnittet Medlemsavgifter...

Medlem får inte sitt aktiveringsmail / Manuell aktivering

Om en medlem inte får sitt aktiveringsmail kan bero på en rad olika saker. Börja med att säkerställa att mailet inte ligger i mappen skräppost vilket kan hända ibland. Om det ändå inte fungerar, eller i de fall en medlem saknar e-postadress, gör såhär: - Gå till Medlemmar > Sök, leta fram kontot det gäller och tryck på den blåa kikaren. - Rutan Lösenordshantering, bocka ur Skicka avisering och tryck på Spara. - Ett nytt/tillfälligt lösenord visas nu i klartext *en* gång. - Anteckna...

Hur delkrediterar jag en faktura?

Det går endast att kreditera hela fakturor. Om en faktura är betald där ett visst belopp ska betalas tillbaka, gör såhär: - Kreditera fakturan. Inbetalt belopp hamnar nu som tillgodo på kontot. - Redigera aktivitetsbokning/order i webbshopen med det som ska ändras. - Skapa en ny faktura. - Fakturan kommer att betalas med tillgodohavandet som uppstod i steg 1. Om originalbeloppet var högre kommer det finnas återstående balans/tillgodohavande på fakturan. Antingen kan beloppet ligg...

Medlem har slutat, hur gör jag?

Om en medlem vill gå ur/sluta, se artikel Medlem har slutat (/945697-Medlem-har-slutat).

Jag har råkat radera en aktivitet av misstag, vad gör jag nu?

Ingen fara! Om man råkat ta bort en aktivitet felaktigt, gå till Verksamhet > Grupper > Papperskorg. Välj termin (baserat på gruppens startdatum) så kommer den att visas. Klicka på återställ för att ångra borttagningen. Om en grupp raderas ligger dess aktivitetsbokningar kvar, men schemalagda kallelser raderas, så dessa behöver läggas upp igen efter att en grupp återställts.