Tidsfrist för svar på kallelse

Avatar image
Nov 13 (21 days ago)
Patrick Ehlers wrote
Man kan välja hela dagar som tidsfrist innan aktivitetsstart (0, 1, 2, 3, ... dagar) -- men lägg gärna till att man kan tillåta svar fram till x antal timmar innan aktivitetsstart, så att man t.ex. har möjlighet att svara fram till lunch samma dag man har sin kvällsträning.
Under review
0 votes
Vote
Reply