Aktiviteter

Avvikande priser på grupper

I vissa fall vill man kunna fakturera olika priser i en grupp till olika personer, det går bland annat att göra enligt nedan alternativ Fakturera avvikande kostnad Gå in på den grupp att du önskar att fakturera via Verksamhet>grupper, tryck på önskad grupp och välj flik bokningar Klicka på pilen längst ut på raden för den medlem du vill fakturera och välj fakturera Du får nu upp en ruta där du skapar fakturan, i ruta "kostnad" väljer du avvikande kostnad. Ange kostnad för aktivite...

Lägg till aktivitet/grupp

Gå till Verksamhet / Grupper och klicka på Lägg till grupp högst upp till höger. Fält märkta med * är obligatoriska. Ange avvikande kostnad Det går att anpassa kostnaden / ha olika priser beroende på medlemstyp. Klicka på Ange avvikande kostnad för att ange enskild kostnad för aktiviteten. Dölj från hemsidan Om rutan är ibockad kommer aktiviteten inte att synas någonstans på hemsidan. Aktivitetstillfällen På den här fliken lägger man upp tillfällen för närvarorapporten. Se separat a...

Översikt / Hantera grupp

Gå till Verksamhet > Grupper. Välj en specifik sektion eller Alla och klicka i period-fältet för att ange en period. När kalendern öppnas kan ni antingen välja en fördefinierad period (t.ex. VT21) eller ange en egen. Klicka då först när perioden ska börja och därefter på slutdatum. Klicka på OK för att visa grupperna. När man gjort ett urval finns avancerade filter för att förfina resultatet, det går att filtrera på typ, nivå, ledare och anläggning. Till höger på sidan visas statistik öve...

Schemaläggaren

För att skapa alla tillfällen för en hel period snabbt och effektivt använder man schemaläggaren. Gå in på en aktivitet, eller skapa en ny och på höger sida ser man Schemaläggare Man lägger till en veckodag/tid åt gången genom att fylla i fälten och klicka på Lägg till. Glöm inte att spara gruppen när du lagt upp varje träningstillfälle. Gå till fliken aktivitetstillfällen, nu visas Aktivitetsschema på höger sida Här visas en sammanfattning över hur många tillfällen som kommer att skapa...

Ange status (öppen / stängd / öppen med förtur)

Gå till Verksamhet > Grupper. Markera en eller flera grupper och välj status i listan Med markerade. Går även att göra på enskild grupp genom att fälla ur gruppalternativ på raden.

Duplicera / kopiera grupper / termin

Gå till Verksamhet > Grupper. Markera en eller flera grupper genom att klicka på resp. rad. Klicka därefter på Med markerade och välj Duplicera. Du kommer nu till dupliceringsvyn. Ändra i fälten för namn, beskrivning, start och slut, ledare etc. Om ni vill kopiera bokningarna, bocka i ”Inkludera deltagare” för varje grupper. Klicka på Massändring för att göra generiska ändringar på samtliga grupper. Klicka därefter på ”Nästa” för att slutföra dupliceringen. OBS! glöm inte att lägga upp me...