Export till IdrottOnline

För er som ansöker om LOK-stöd två gånger om året har vi full automatik för att skicka medlemmar, aktiviteter och tillfällen till IdrottOnline. Innan exporten kan aktiveras måste ni göra ett par inställningar. Se nedan för mer information.

I ert KanslietOnline-system

Gå till System > Inställningar och ange ert organisationsnummer på fliken ”Klient”. Välj också ”Obligatoriskt” för inställningen ”4 sista i personnummer” för ledare. Glöm inte att spara ändringarna längst ned.

Uppdatera IdrottOnline medlemsregister

Uppdateringen mot IdrottOnline kommer ske rullande två gånger per dygn. Det här innebär att nya medlemmar tillkommer med automatik. Medlemmar som inte har någon aktivitetsbokning och/eller medlemsavgift kommer att anges som Ej aktiv i idrott. Medlemmar som är befriade från avgift samt passiva  familjemedlemmar kommer att skickas som Ej aktiv i idrott men det går att ställa in på resp. medlemstyp om man även vill räkna dessa som aktiva.

Avgiftsbefriade medlemmar som saknar medlemstyp kommer alltid att sättas som Ej aktiv i idrott.

Aktivera IdrottOnline för import

Logga in på er IdrottOnline-sida. Tryck på fliken ”Administration” högst upp på sidan och vänta till sidan laddat klart. När administrationsgränssnittet visas, tryck på Integration. Bläddra längst ner på sidan och ni ser KanslietOnline i tabellen Integrationer. Tryck på den gröna knappen Aktivera och bekräfta sedan.

Välj vilka sektioner som skall exporteras

För att välja vad som ska exporteras, gå till Verksamhet > Struktur > Sektioner. Välj den/de sektioner ni vill ha aktivt för export, tryck Redigera och bläddra längst ner på sidan. Kryssa i Aktivera funktioner för export Idrottonline och välj en sport i rullistan. Glöm inte att spara ändringarna. Det här steget måste göras för att alla de sektioner vars medlemmar man vill exportera.

Ledare/personal

I exporten kommer ej aktiva medlemskonton att inaktiveras med automatik. De som har administrativ access hos IdrottOnline men som inte är aktiv i föreningen (ofta kanslipersonal) löper då risken att få sina konton inaktiverade hos IdrottOnline.

Följden av det här blir att ni inte längre kommer att ha behörighet hos IdrottOnline. För att undvika detta finns en kryssruta på medlemskontot i KanslietOnline som heter Ledare/personal.

Aktivera automatisk export

Gå nu till System > Övrigt > Schemalagda aktiviteter och klicka på den gröna ikonen längst ut till höger för att aktivera.

OBS! Aktivera först "IdrottOnline Inaktivering" om ni även vill att systemet ska inaktivera de som inte längre är medlemmar.