Lägg till medlem

Gå till Medlemmar > Lägg till Ange ett personnummer och övriga obligatoriska fält. Tryck Spara längst ner för att spara.

Skyddad medlem/ej svenskt personnummer
I de fall en medlem har skyddade personuppgifter eller inget giltigt svenskt personnummer, ange födelsedag och valfritt kontrollnummer (OBS! kan vara vad som helst men det måste vara unikt bland era medlemmar). I dessa fall är det även viktigt att man anger en giltig svensk adress inkl. postnummer/postort.

Längst ner på sidan kan man bocka i om ett välkomst/aktiveringsmail ska skickas ut.