Lägg till medlem

Gå till Medlemmar > Lägg till Ange ett personnummer och övriga obligatoriska fält. Tryck Spara längst ner för att spara.

Skyddad medlem/ej svenskt personnummer (eller samordningsnummer)
I de fall en medlem har skyddade personuppgifter/ej giltigt svenskt personnummer eller har samordningsnummer, ange riktigt födelsedatum och valfritt kontrollnummer (förutom 0000). Kombinationen av födelsedatum och 4 sista måste vara unikt bland era personer/medlemmar.

I dessa fall är det även viktigt att man anger en giltig svensk adress inkl. postnummer/postort, annars kommer personen inte att vara LOK-berättigad.

Längst ner på sidan kan man bocka i om ett välkomst/aktiveringsmail ska skickas ut.