Administration

Export till IdrottOnline

För er som ansöker om LOK-stöd två gånger om året har vi full automatik för att skicka medlemmar, aktiviteter och tillfällen till IdrottOnline. Innan exporten kan aktiveras måste ni göra ett par inställningar. Se nedan för mer information. I ert KanslietOnline-system Gå till System > Inställningar och ange ert organisationsnummer på fliken ”Klient”. Välj också ”Obligatoriskt” för inställningen ”4 sista i personnummer” för ledare. Glöm inte att spara ändringarna längst ned. Uppdatera I...

Export till ApN (Aktivitetskort på nätet)

Att komma igång Innan ni kan skicka närvaro till ApN måste föreningen genomföra ett par förberedande steg. - Ta kontakt med ansvarig på er kommun, uppge ert föreningsid som vi tillhandahåller och be dom aktivera KanslietOnline™ som externt system. Kontakta supporten för mer information, eller gå in på valfri sektion, under ”Exportfunktioner” framgår ert föreningsid. - När kommunen bekräftat att servicen är igång, ta kontakt med supporten igen för slutaktivering/igångkörning. Uppge då vi...