Utmärkelser/märken

Märken/delmål hanteras på sidan Verksamhet > Utmärkelser. Här finns som standard alla märken enligt Simlinjen, men det går bra att lägga till egna eller ta bort de som redan finns.

Lägg till nya genom Lägg till högst upp på sidan, eller redigera ett befintligt. En utmärkelse kan ha ett eller flera delmål man måste ha klarat av innan det visas som Avklarat på medlemskontot.

För att aktivera ett eller flera märken till en aktivitet, gå Verksamhet > Struktur > Nivåer och den nivå aktiviteten tillhör, bocka därefter i de märken som ska finnas tillgängliga. Här går det även att markera tidigare märken så att ledaren kan se vilka ev. tidigare mål man klarat av.

För att tilldela en utmärkelse, gå in på en aktivitet och fliken Utmärkelser. En översikt visas nu med alla bokade till aktiviteten och en kryssruta för varje delmål. 

På sidan Verksamhet > Grupper går det att exportera underlag för vilka utmärkelser som delats ut under en hel period, och man kan även ta ut Märkesprotkoll för en eller flera grupper.