Förslagslåda

Har du förslag på nya funktioner eller förbättring av befintliga? Posta det i så fall här.

Behörigheter för Forum

Det vore bra med fler behörighetsalternativ för Forum. T.ex skulle det vara bra med att kunna avgränsa behörigheter även till Användargrupp
New
0 votes
not commented yet

Bildspelet Hero som widget

Vore toppen med ett bildspel som widget att lägga på valfri sida och kolumn för presentation av ledare, nya medlemmar m.m. Se https://www.oklinne.nu/ som exempel
New
0 votes
not commented yet

Avgiftsfria grupper

Det hade varit väldigt bra att kunna ha avgiftsfria grupper inte bara som idag att kunna sätta avgiften till 0kr. Vi har många grupper med avgift 0kr och bokningar till dessa grupper dyker upp på olika ställen i lösningen som obetalda vilket är ganska osnyggt. För en medlems syns det t.ex. Det kan antingen styras direkt på gruppen eller via strukturen. Jag missade att avsluta en mening ovan, den skall vara: "För en medlem syns det t.ex. på registerutdraget".
New
1 vote
1

Tidsfrist för svar på kallelse

Man kan välja hela dagar som tidsfrist innan aktivitetsstart (0, 1, 2, 3, ... dagar) -- men lägg gärna till att man kan tillåta svar fram till x antal timmar innan aktivitetsstart, så att man t.ex. har möjlighet att svara fram till lunch samma dag man har sin kvällsträning.
Under review
0 votes
not commented yet

Angående publicering av medlems namn och bilder

Det är stor integritetskillnad beträffand att publicera namn i en gruppsida och i sociala medier. Sociala medier borde vara skillt från det övriga och ha en egen kryssruta. Vi har tagit fram den nya funktionaliteten baserat på önskemål från ett antal föreningar men har noterat ovan för ev förbättring framöver.
Under review
0 votes
1

Lokalkalender

Jag önskar en lokalkalender där man översiktlig kan se lokalernas beläggning. Den skulle kunna vara baserad på aktivitetskalendern, men istället för att filtrera på sektion/typ/nivå så skulle man kunna filtrera på anläggning/plats. För vår del vill vi kunna visualisera när lokalerna är lediga för uthyrning eller extraaktiviteter.
New
1 vote
not commented yet

Avbokningsavgift

Hej, Det vore bra om ni till nästa uppdatering kunde lägga till i funktionen Fakturera enskild avgift – Avbokningsavgift. MVH Magnus Hansson, Göteborg Sim
New
0 votes
not commented yet

Fler möjligheter att lägga in resultat

Idag är det enbart import av resultat från Tempus Statistik och RE/Grodan som är möjligt. Vi skulle önska att det blir möjligt att lägga in valfria resultatfiler till respektive tävling. Alternativt att det läggs upp exempel på resultatfiler (.txt) från Tempus eller Grodan så man kan skriva egna resultatfiler. Det går sedan tidigare. På Tävlingar/översikt, klicka på pilen för den tävling det gäller och välj Extern resultatfil.
Under review
0 votes
1

Valfritt förfallodatum på fakturor

När man fakturerar från Admin/Ekonomi så kan man bara välja förfallodatum baserat på betaldagar (10, 15, 30 dagar etc). Vi fakturerar pga kontraktsvillkor vissa artiklar väldigt långt i förskott (eg uthyrning av lokaler) för att hålla rätt på hela kundreskontran. Jag skulle vilja ha möjlighet att sätta ett valfritt förfallodatum istället för max 120 dagar.
New
2 votes
1

https://support.kanslietonline.se/610689-Typer

Läste igenom nya uppdateringen om verksamhetstyper. Ett förslag hade varit att om man kryssar i swish så hade det varit bra att kunna skriva in swishnummer där direkt. I vår verksamhet har vi olika swishnummer till olika sektioner/typer. Så simskola har en ett swishnummer, teknikskolan har ett osv. på detta sätt hade fakturorna fått rätt swishnummer automatiskt och inte som nu när jag får lägga in manuellt. mvh Tobias, S 71 Hej Swish är i det här fallet onlinebetalning via Swedbank Pay, all...
New
0 votes
1

Modifieringar Rekordsida.

Fört över rekord från vår gamla sida till den nya plattformen o saknar en kolumn för Tävling/Ort där rekordet togs. Vi hade även flera klasser utöver Herr & Dam så skulle man kunna välja att lägga till ytterligare kategorier, helst med egen rubrik vore det tacksamt. Vi hade t.ex. ålderskategori Ungdom /Vuxen för att sporra o inte få ouppnåeliga rekord. Nämner även en bugg och det är att årtal för rekord inte syns på mobil (iOS).
New
0 votes
not commented yet

Skapa ny nyhet direkt från hemsidan

Det skulle vara smidigt om man redan i nyhetsflödet på hemsidan, kanske bredvid pennikonen överst efter inloggning, kunde se en knapp som man kunde skapa en ny nyhet via istället för att behöva gå via administrationssidan. Det skulle var lättare för klubbkamrater som kan skapa nyheter, att efter att de loggat in bara klickar på den knappen för att skapa en nyhet. Detta är det vanligaste som någon annan än jag som administratör skulle göra på hemsidan och det skulle förenkla för mig när jag ska f...
Planned
0 votes
not commented yet

Filterfunktion för tävlingar

Hej! Vi tycker att det saknas en filterfunktion för tävlingar. En tävling kan inte märkas med en viss idrott, dvs. filterfunktionen i kalendern slår inte på tävlingar. Alla tävlingar är synliga oberoende av vald idrott under filter. Väljer jag skidskytte i kalendern, vill jag endast se relavanta aktiviteter och tävlingar, inte t.ex. från orienteringen. Kan ni ändra detta?
New
0 votes
not commented yet

Kalender

Hej Vi skulle vilja använda kalendern för att visualisera vårt bassängschema Idag har vi en bild som visar våra träningar och vilka banor de utförs på. När vi tex har utvecklingshelg eller tävling så stämmer såklart inte den bilden. Om vi hade använt kalendern så hade vi alltid haft en aktuell bild vecka för vecka. Vi skulle då behöva kunna få in informationen om vilka banor som är bokade för resp aktivitet och att det visualiseras i kolumner i kalendern. Går detta att lösa? Försökte beskriva...
New
1 vote
1

Visa kalender kalendermånadsvis

Idag visas kalendern i löpande fyraveckorsperioder med start innevarande datum, t.ex. "onsdag 21 dec 2022 (v. 51) till onsdag 18 jan 2023 (v. 3)". Jag skulle önska att kalendern istället visas kalendermånadsvis (januari, februari, ...) med innevarande månad förvald, eller åtminstone att man som administratör har möjlighet att välja om kalendern ska visas i löpande fyraveckorsperioder eller kalendermånadsvis. Håller med. Samt att det bör finnas "framåt/bakåt-knappar" även under kalender-vyn. Nu ...
New
6 votes
1

Kalenderuppgifter tidssatta

Kalender uppgifter kan inte tidssättas vad gäller aktvivteten. a) Tidsättning av kalender uppgifter Ex Sjösättning kl 10.00-15.00 b) Vid listning av Kalendersida skall händelser på samma dag sorteras i rätt tidsordning (minimum). Önskvärt vore att aktiviteter där tid går omlott placeras grafiskt "överlappande". Jfr kalenderfunktioner i smartphone etc. Stöd för tidpunkt är inkluderat i kommande version (oktober 2023). Men en tid, inte från till i dagsläget.
Completed
3 votes
1

Länkning från Kalenderwidget till Kalender

Vid användande av Kalenderwidget skall länken därifrån öppna Kalendersida och på denna rätt kalenderobjekt.
New
1 vote
not commented yet

Olika kalendrar på hemsidan

Det hade varit bra om man hade kunnat skapa flera olika kalendrar som visas under kalender/kommande händelser för att kunna sortera ut vissa olika aktiviteter. Det hade även varit toppen med en Kalender-widget som man kan lägga in på vald sida. Tillagt i oktober 2023-uppdateringen. Använder taggar precis som nyheter.
Completed
1 vote
1

Ledarkompetens

Det hade varit bra att kunna lägga till ledarekompetenser. Inom simningen har vi en utbildningstrappa. det hade varit bra om man kunde markera vilka utbildningar de olikaledarna gått även kunna ställa in om de är tidsbegränsade och måste upprepas, som HLR
New
0 votes
not commented yet

Enklare att skapa konto och möjlighet till identifiering med mobilt bank id

Vi får väldigt många mejl från medlemmar som har problem när de ska skapa ett konto eller logga in. När de ska skriva eller knappa in födelsedata. Speciellt från mobiltelefon. Vi tror även att vi tappar medlemmar pga detta och det tar mycket tid för oss i kansliet att hantera dess frågor via mejl och manuellt. Så vi skulle önska att det blir helt "bulletproof" lätt att skapa konto och logga in, och att det finns möjlighet att använda bank id för inloggning om man använder personnummer.
New
2 votes
not commented yet