Förslagslåda

Har du förslag på nya funktioner eller förbättring av befintliga? Posta det i så fall här.

Storlek på filer för liten

Hej! Storleken på max 8Mb skapar problem för oss. Föreslår att den gränsen höjs till 30 eller 50Mb.
New
1 vote
not commented yet

Kommentarsruta till grupper som skapas utan att medlemmarna kan se kommentaren till gruppen

Vi har en önskan om att kunna lägga in kommentarer på grupper vi skapat som bara vi med administrativ inloggning kan se, så att vi exempelvis kan skriva på en grupp att man inte ska boka in fler i den eller att man för tillfället fyller på från kölistan, bara så man lättare kan kolla upp vad som kommer ske i gruppen, precis på samma sätt som man kan lägga in osynliga kommentarer på medlemsprofilerna.
New
0 votes
not commented yet

Rekomendationer

Skulle det gå att få in en rullgardinsmeny längst till höger efter märken, där man kan sätt vilken grupp som vi rekommenderar till nästa termin. Detta skulle spara oss en del arbete. Hoppas du förstår vad jag menar.
New
1 vote
not commented yet

Notiser om nyheter, mail och appnotis.

För att få bättre genomslag bland medlemmarna vid publicering av nyheter, skulle det vara bra om man kunde få prenumeration på nyhetspubliceringar. Idag måste man publicera på Facebook för att folk ska se att det ligger en nyhet på hemsidan. Det är ingen som numera surfar in på en hemsida för att läsa nyheter, den måste antingen pushas ut i appen eller komma in i mailboxed för att folk ska se den. Instämmer!
New
6 votes
1

Filter på widgeten Aktiviteter (tillfällen)

Vi skulle vilja välja vilka Sektioner och/eller Typer som ska visas i widgeten Aktiviteter (tillfällen). Då skulle vi kunna dölja bokningskalendern för klubbstugan i detta fältet.
New
1 vote
not commented yet

Visa kalender kalendermånadsvis

Idag visas kalendern i löpande fyraveckorsperioder med start innevarande datum, t.ex. "onsdag 21 dec 2022 (v. 51) till onsdag 18 jan 2023 (v. 3)". Jag skulle önska att kalendern istället visas kalendermånadsvis (januari, februari, ...) med innevarande månad förvald, eller åtminstone att man som administratör har möjlighet att välja om kalendern ska visas i löpande fyraveckorsperioder eller kalendermånadsvis.
New
3 votes
not commented yet

Automatik öppna stänga bokning grupp

Just nu behöver man manuellt öppna, öppna med förtur respektive stänga en grupp för bokning. Detta borde kunna lösas med automatiskt med en inställning i gruppen för när den ska öppna/stänga.
New
0 votes
not commented yet

Komplettera Kalendern med funktion för att kunna lägga ut matta av händelser

När man lägger upp en ny händelse i kalendern vill man ha möjlighet att kunna bestämma om händelsen är ett engångs händelse eller om det skall vara över flera veckor. Det skulle vara möjligt att bestämma att händelsen skall vara 6 gånger eller till ett visst datum. Det efter frågas av ledarna i föreningen.
New
3 votes
not commented yet

Ej synlig publikt

Spärrlista: som jag kan se dyker man bara upp på "spärrlista" i just gallerier (som ingen använder) hade ju varit bra/snyggt om denna spärrlista lätt gick att nås/ses från vanlig sidredigering och nyhetsfunktion
New
0 votes
not commented yet

Topplänken Anmälan endast om det finns något

Vi använder inte funktionen Anmälan öht men har andra externa anmälningsfunktioner. Jag har upptäckt att detta blir mycket förvirrande för medlemmarna, värre än man kan föreställa sig faktiskt. Vore bra om den länken endast visas ifall det finns något att anmäla sig till. Eller annars ett allmänt textområde under Anmälan som vi kan styra texten i. Det går att ha egna texter på alla sidor. Gå till hemsida/sidor, lägg till ny, döp den till t.ex. anmälan, infoga sida "Anmälningar" och ange text. Sy...
New
2 votes
2

Visa sista anmälningsdatum för tävlingar

Nu visas bara datum, plats och klasser men inte senaste anmälningsdatum vilket vore bra
New
0 votes
not commented yet

Kalenderprenumeration

Ett litet förslag på funktion. Kärnan prenumererar på en grupps schema skulle man kunna välja vilka pass man vill prenumerera på. Ex. Man har pass mån, ons, Tors & lördag. Men man ska endast träna mån, ons & lördag. Då skulle man kunnat kryssa i de passen. Samt ett alternativ för tillfälle som inte finns i schemaläggaren. Med vänlig hälsning, Tobias
New
0 votes
not commented yet

Faktura - Standardtext olika val för olika produktgrupper

Hej texten "Den här fakturan avser din order med nummer #{0}." funkar olika bra med tanke på vilken produktgrupp. När vi tex fakturerar sponsorer eller newbody försäljning så har mottagaren inte lagt en order i vår webbshop. det är vi som lägger den där. Texten blir då förvirrande. Idag får vi för varje enskild faktura ändra texten manuellt innan utskick. Går det att skapa flera mallar alt att ha en funktion att fördefiniera texter som man kan infoga snabbt För tex sponsorsimmet så ser ni bifoga...
New
0 votes
not commented yet

Webbshop - lägga till produkt

När man skapar en ny order idag så får man välja bland samtliga produkter i droplisten för produkter. Den listan börjar bli väldigt lång. Kan man ha ett val ovanför där man väljer prouktgrupp och att produkterna begränsas av det valet? Samt att produktgruppsvalet ligger kvar när man väljer att lägga en order till. När vi lägge rorder så lägger vi många. Blir mycket scrollande i droplisten för produkter
New
0 votes
not commented yet

Skapa tävling/läger etc och tilldela den till flera grupper

Vi har ofta läger/tävlingar/övriga aktiviteter med deltagare från flera olika träningsgrupper. Vi skulle uppskatta möjligheten att skapa en aktivitet på ett ställe och kunna tilldela den till aktiva på gruppnivå. Om man kunde skapa ett läger och tilldela det till träningsgrupp 1-4, skicka kallelse och administrera det den vägen istället för att skapa en aktivitet i en ny grupp där vi plockar in deltagarna på individbasis, alternativt plocka in samtliga aktiva i grupperna och skicka kallelse så. ...
New
2 votes
not commented yet

Kontaktsida mailfunktion

När formuläret skickats så uppdateras inte sidan. Jag kan ibland få två mail från samma avsändare (gemensamma + personliga). Om /skrivandemedlemmen vill åstadkomma samma sak via KO kontaktformulär så måste man manuellt uppdatera sidan för att formuläret åter skall fungera. Förslag: Samtidigt med att "bekräftelse/tacktexten läggs ut uppdateras formuläret. Jag förstår tyvärr inte vad "två mail från samma avsändare (gemensamma + personliga)". Hur man för att återskapa det? OK Följande (Med utgångs...
New
1 vote
2

Bättre kontroll av inloggningsstatus

I redigeringsmod för sida så visas en snabb popup att sidan sparas med jämna mellanrum. Liknande beteende sker när editorn ligger i fullskärm. MEN. Det går alldeles utmärkt att editera och tro att arbetet sparas undan. Först när man växlar till normalläge och väljer uppdatera kommer inloggningsruta. FÖRSLAG: Åtgärder i editorn skall med viss tidsmellanrum utlösa inloggningskontroll så att större arbete ej går till spillo.
Completed
2 votes
2

Eposthistorik

Jag skulle vilja lägga till en kolumn "Mottagare" på sidan Medlemmar/kommunikation/Epostutskick. Ibland vill man gå tillbaka och se vad och när man skickade ett mail till en medlem. När man inte kan filtrera ut mottagare blir det svårt att hitta i gamla mail när man har en lång lista. Tack.
New
1 vote
not commented yet

Kommentarsfält (till nyheter)

Att har möjlighet att lägga till ett kommentarsfält till en "Nyhet". Innan man skall "spara" nyheten skall man kunna välja om man skall ha ett kommentarsfält. I min föreningen har man i tidigare CMS använt kommentarsfätet till att ta upp anmälningar till olika saker. Och denna funktion efterfrågas (redan).
New
0 votes
not commented yet

Tillåta kartfiler i filarkivet.

Vi har ett kartarkiv med Ocad-filer (filändelse .ocd) hos IdrottOnline som används flitigt för träningar. Dessa behöver vi kunna spara även hos KanslietOnline för att slippa lägga dem på någons OneDrive eller Dropbox. Jag har provat både i filarkivet som i dokumentarkivet men man får inte ladda upp dem på någon av dessa. Kan ni öppna upp för möjligheten att ladda upp filerna? Nu är det tillagt så att filhanteraren tillåter dessa filtyper. Tack för det! Kan ni öppna upp för EPS också så man kan l...
New
3 votes
10