Det går att göra smsutskick på olika sätt, beroende på vem man vill skicka sms till. För att göra ett nytt utskick väljer man först mottagare. Mer information följer nedan. 

För att det ska gå att skicka SMS måste ledaren för gruppen/aktiviteten man valt har ett giltigt Svenskt mobiltelefonnummer angivet som ”Mobil, privat”. Om nummer saknas eller är felaktigt kommer man att promptas ange det innan utskicket kan göras. 

Översikt

Gå till Medlemar > Kommunikation / SMS-logg. Här ser man vilka SMS som skickats, av vem och när. Klicka på Detaljer för mer information kring ett specifikt utskick.

Skicka till en eller flera aktivitetsgrupper

Gå till Verksamhet > Grupper. Markera en eller flera grupper genom att klicka på resp. rad. Klicka på Med markerade högst upp på sidan och välj Skicka SMS. En dialogruta kommer nu att visas, fyll i fälten och tryck Skicka.

Skicka till en eller flera aktivitetstillfällen

Gå till Verksamhet > Grupper. Klicka på fliken Aktivitetstillfällen. Gör ett urval med hjälp av formuläret, markera därefter en eller flera tillfällen genom att klicka på resp. rad. Klicka på Med markerade högst upp på sidan och välj Skicka SMS. En dialogruta kommer nu att visas, fyll i fälten och tryck Skicka.

Other Articles